یورش نیروهای ضد شورش به زندان مرکزی زاهدان و صدای تیراندازی از داخل زندان

سحبانیوز، گارد ویژه و نیروهای ضد شورش به زندان مرکزی زاهدان یورش بردند.

روز سه شنبه ۱۲ بهمن نیروهای ضد شورش و گارد ویژه به زندان مرکزی زاهدان حمله کرده و صدای تیراندازی نیز در این زندان شنیده شده است.

شاهدان عینی در این خصوص به کمپین فعالین بلوچ گزارش کردند: صدای شلیک از داخل زندان شنیده‌شده و یک بالگرد نیز چند ساعت بالای آسمان زندان و اطراف آن، بلوار دانشجو و بهداشت در حال پرواز بوده است.

گفتنی است تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی از علت احتمالی شورش در زندان و حمله به آن در دست نیست.

از روز سه‌شنبه تلفن‌های زندان مرکزی زاهدان به‌طور کامل قطع شده‌اند و امکانات ارتباطی دیگر نیز مختل شده‌اند.