کلاهبرداری و فروش اموال متعلق به دروایش گنابادی در بیدخت

سحبانیوز، پنج‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه، شهرداری شهرستان بیدخت اقدام به مسّاحی زمین  متعلق به دراویش گنابادی کرده و در حال تدارک مقدمات تصاحب و واگذاری آن است.

به نقل از علی سعیدی از فعالین حقوق دراویش گنابادی و روزنامه نگار ؛ زمین این بهداری در زمان حضرت آقای صالح‌علیشاه، توسط این قطب دراویش نعمت‌اللهی گنابادی به صورت مشروط برای انجام امور درمانی واگذار به دراویش و پیروان این مکتب  و تجهیزات درمانی آن نیز توسط دراویش تأمین شده بود.
اما با وجود نیت و قصدِ واگذارکننده و شرطِ مقرر در سندِ واگذاری مبنی بر تخصیص زمین و ساختمان به امور درمانی، بنای این بهداری که نخستین بهداری شهرستان بیدخت بوده است، مردادماه سال ۹۳ عدواناً به بهانهٔ احداث ساختمان تجاری توسط شهرداری تخریب و مدتی بعد، خاکبرداری و به پارکینگ عمومی تبدیل شد.