مهدی خزعلی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

سحبانیوز، مهدی خزعلی در محل کار خود بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

ساعت ۱۶ روز یکشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۵، مهدی خزعلی در مقابل دفتر انتشاراتی حیان با حکم دادستانی تهران به دادگاه شهید مقدسی (اوین) انتقال داده شده و سپس به بند ۳۵۰ (بندعمومی) زندان اوین منتقل گردیده است.

هنوز علت بازداشت و دستگیری وی مشخص نشده است. لازم به ذکر است مهدی خزعلی که از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بود، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ بارها به نحوه رفتار حکومت ایران انتقاد کرده و بازداشت شده است.