تأیید حکم اعدام چهار کودک

سحبانیوز، دادستان تهران از بازنگری در پرونده هایی با اتهام قتل عمد که  افراد کمتر از ۱۸ سال هستند، خبر داد و افزود که از ۱۰ فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام چهار مورد، پذیرش نشده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی، اظهار داشت: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده ۳۰۲ همین قانون، برای برون‌رفت از اجرای احکام سلب حیات که محکوم مستحق اعدام نیست، راهکارهایی پیشنهاد کرده است.

وی در ادامه از تأیید حکم چهار محکوم به اعدام سخن گفت که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و با این حال طی بازنگری ها حکم اعدام آنها نقض نشده است.