زنجیر شدن یک زندانی به میله پرچم در حیاط زندان اردبیل

سحبانیوز، یک زندانی جدیدالورود از دو روز پیش به میله آهنی پرچم در میانه حیاط زندان مرکزی اردبیل زنجیر شده است.

مسئولین این زندان به ظن اینکه این زندانی همراه خود (داخل شکم) مواد مخدر وارد کرده، وی را در هوای بسیار سرد زمستان اردبیل، دستکم ۴۸ ساعت است که بدین شکل تحت شکنجه قرار داده اند.
تا زمان تنظیم این گزارش وضعیت فرد مورد اشاره به همین شکل ادامه داشته . رفتار مسئولان زندان اردبیل در بستن زندانیان به میله مسبوق به سابقه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، «عباس علیپور» زندانی عادی جدیدالورود به زندان مرکزی اردبیل از روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه به میله آهنی حیاط زندان به وسیله دستبند و پابند، زنجیر شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده علیپور در این باره گفت: “مسئولین این زندان به ظن اینکه عباس همراه خود (داخل شکم) مواد مخدر وارد زندان کرده، وی را در هوای بسیار سرد زمستان اردبیل، از صبح چهارشنبه به ملیه آهنی حیاط زندان زنجیر کرده اند.”

این منبع مطلع در ادامه تاکید کرد: “حتی شب ها هم عباس در همین حالت بوده و تا شب گذشته نیز این کار مسئولین زندان ادامه داشته، امروز از وضعیتش خبری در دست نیست نمیدانیم هنوز در همان حالت است یا این شکنجه پایان یافته و آیا اقدام پزشکی برای عباس صورت گرفته یا نه.”