مهدی خزعلی آزاد شد

سحبانیوز، ترک همدانی وکیل مدافع مهدی خزعلی، از آزادی موکلش خبر داد.

به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی گفت: “با حضور رییس زندان اوین در بیمارستان طالقانی بعدازظهر امروز حکم آزادی خزعلی به وی ابلاغ شد”.
وی افزود: “با حضور رییس زندان اوین، سرم به مهدی خزعلی وصل و روند درمانی آغاز شد”.