آزادی موقت صابر نادری با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان سنندج

سحبانیوز، صابر نادری با قرار وثیقه از زندان سنندج به‌طور موقت آزاد شد.

صابر نادری که از ۲۴ آذرماه در بازداشت به سر می‌برد، روز شنبه ۳۰ بهمن‌ماه با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان سنندج آزاد شد.

این شهروند ساکن قروه روز یکشنبه ٢۴ بهمن ماە، پس از ۷۰ روز بازجویی از انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بە زندان مرکزی سنندج منتقل شد.

نیروهای امنیتی، صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە، با یورش بە منزل صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم‌افزار پویا در شهر قروە کردستان، او را بازداشت کردند.

گفتنی است که ضمن بازداشت صابر نادری، تعدادی از وسایل او ثبت و ضبط شد و منزل و محل کار این شهروند مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفت.

از اتهامات وی به طور دقیق تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.