بازداشت دو تن از فعالان عرفان حلقه در اصفهان

سحبانیوز، کوروش آزادی و بهروز نجاتیان، دو تن فعالان عرفان حلقه، طی روزهای گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

بهروز نجاتیان و کوروش آزادی به ترتیب در تاریخ‌های سی‌ام بهمن‌ماه و دوم اسفندماه در پی احضار به دادسرای اصفهان، در این مکان بازداشت شدند.

گفته می‌شود که بهروز نجاتیان هم‌اکنون در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دز اعتصاب غذا به سر می برد.

طی هفته‌های اخیر دستکم پنج تن دیگر از فعالان عرفان حلقه در اصفهان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.