بازداشت اسعد مولود زاده، فعال کارگری

سحبانیوز، اسعد مولود زاده، فعال کارگری، در پی احضار به اداره اطلاعات نقده، در روز چهار شنبه هفته گذشته، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

صبح روز چهار شنبه ۲۷ بهمن ماه اسعد مولود زاده، فعال کارگری و عضو پیشین “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری”، در پی احضار به اداره اطلاعات شهر نقده بازداشت شده است.

پیگیری ها ی خانواده از وضعیت و محل دقیق نگهداری این فعال کارگری تا کنون بی نتیجه مانده است.