احمد منتظری پس از جلسه دادگاه بازداشت شد

سحبانیوز، احمد منتظری، فرزندحسینعلی منتظری، روز چهارشنبه چهارم اسفند، در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.

احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی امروز به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داده است.

براساس اطلاعیه ای که از سوی بیت منتظری در وب‌سایت رسمی او انتشار یافت، آقای منتظری گفته است: «ماندگار شدم.»

وی در پی انتشار فایل صوتی  منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ در آذرماه گذشته، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱۱ سال زندان محکوم شده بود.

بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهید» احمد منتظری، یعنی محمد منتظری، و با توجه به «سن و سال و وضعیت خاص وى و فقد سابقه محکومیت کیفرى، با احصای میانگین حداقل و حداکثر مجازات‌ها در مقام اجراء» فقط ۶ سال از این حکم اجرا می‌شود.

دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت ٣ سال تعلیق شده بود.