آیت مهرعلی بیگلو آزاد شد

سحبانیوز، آیت مهرعلی بیگلو پس از پنج سال حبس با استفاده از حق آزادی مشروط، از زندان تبریز آزاد شد.

روز چهارشنبه ۴ اسفندماه، آیت (یوروش) مهرعلی بیگلو پس از گذراندن ۵ سال از ۸ سال محکومیت خود با آزادی مشروط از زندان تبریز آزاد گشت.

آیت مهر علی بیگلو که سابقه چندین بار دستگیری را دارد، آخرین بار در دی‌ماه ۹۱ توسط اداره اطلاعات تبریز بازداشت و پس از چندین ماه شکنجه و بازجویی در سلول‌های انفرادی، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۲ از شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم پس از تجمیع احکام صادره به ۸ سال زندان تقلیل پیدا کرد.