۶ سال حبس برای حسین دانش پایه در زندان ارومیه

سحبانیوز، حسین دانش پایه زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۵ سال حبس

{...}

پنجاه روز اعتصاب غذا باتیر شاه محمد اف، زندانی امنیتی تبعه ترکمنستان

سحبانیوز، مسئولین زندان رجایی شهر، علیرغم وضعیت نامساعد باتیر شاه محمد اف، پس از پنجاه روز اعتصاب غذا، تاکنون نسبت

{...}

بازداشت فرزانه جلالی، فعال مدنی در کرمانشاه

سحبانیوز، روز پنج شنبه پنجم اسفندماه، فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان در کرمانشاه بازداشت شد. فرزانه جلالی روز

{...}

بازداشت پیام شکیبا، فعال دانشجویی در تهران

سحبانیوز، پیام شکیبا، فعال دانشجویی، روز چهارشنبه ۴ اسفندماه، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

{...}

آزادی ۳۴ اعدامی با وساطت یک روحانی سنی در ایران

سحبانیوز، مولانا گرگیج، امام جمعه آزادشهر در استان گلستان در میان پیروان اهل سنت و شیعه نفوذ زیادی دارد. پادرمیانی

{...}