۶ سال حبس برای حسین دانش پایه در زندان ارومیه

سحبانیوز، حسین دانش پایه زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۵ سال حبس محکوم شد. قاضی دادگاه حکم «یک سال حبس تعلیقی» وی را علیرغم گذشت دوره اجرایی آن، در حکم جدید خود اجرایی کرده است.

حسین دانش پایه زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه، توسط دادگاه انقلاب این شهر با دلیل «همکاری با گروههای اپوزیسیون کرد» به ۵ سال حبس محکوم شد.

در دادنامه این زندانی، حکم «یک سال حبس» وی که در سال ۹۱ صادر و به مدت دو سال تعلیق شده بود علیرغم گذشت ۴ سال و از دست دادن قابلیت اجرا، اجرایی شده و بر این اساس حکم نامبرده جمعا به شش سال حبس افزایش یافته است.

آقای دانش پایه پیش تر در سال ۹۱ نیز به اتهام مشابه عضویت و همکاری در یکی از گروههای اپوزیسیون کردستان توسط دادگاه انقلاب سقز محکوم شده بود.