انتقال چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام

سحبانیوز، در زندان مرکزی ارومیه چهار زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.

روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه  در زندان مرکزی ارومیه چهار محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر جهت اجرای حکم از بند ۱۵ به سلول‌های انفرادی این زندان انتقال یافتند.

هویت سه تن از این زندانیان چنگیز، دلاور و اکرام احراز شده است.