اعدام یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه

سحبانیوز، روز گذشته، دستکم یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه با اتهام مرتبط با مواد مخدر به طناب دار آویخته شد.

حکم اعدام یک زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر روز گذشته ٢۴ اسفندماه در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا در آمد. وب‌سایت کردپا هویت این زندانی اعدام شدە را  ”محمدرضا صمدی‌نسب” اهل روستای «قلعە زنجیر» دالاهو اعلام کردە است.