سعید محمدی به دادگاه انقلاب تبریز احضار شد

سحبانیوز، سعید محمدی فعال ترک (آذری) ساکن کلیبر به دادگاه انقلاب شهر تبریز احضار شد. پیش از این نیز تعداد دیگری از شهروندان در این منطقه با اتهامات و احضاریه هایی مشابه به این مراجع احضار شده اند.

سعید محمدی با احضاریه «شعبه دادگاه انقلاب» دادگستری شهرستان اهر، بایستی «جهت اخذ توضیح پیرامون اتهام انتسابی» مورخ ۲۳ فروردین ماه ۹۶ درشعبه سوم دادگاه انقلاب دادگستری تبریز حضور یابد.

پیش از این نیز از احضار تعدادی دیگر از شهروندان این منطقه از جمله عسگر اکبرزاده، حامد‌ الله‌ وردی‌پور، میثم جولانی، اکبر ابولزاده، مرتضی صفری و مجید نقی‌زاده و منصور سیفی، علیرضا چنگیزی، سلیمان کاظمی، آرش جعفری، صالح ملا عباسی، بیت الله برزگر و اسرافیل فتح الله زاده با اتهام مشابه به همین شعبه خبر رسیده بود.