علی نوری از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، علی نوری، زندانی سیاسی، به‌صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد.

۲۵ اسفندماه ۱۳۹۵، علی نوری، زندانی سیاسی بند ۷ زندان اوین که پیش‌تر به دو سال حبس محکوم شده بود، پس از سپری کردن بیش از یک سوم از حکمش به‌صورت مشروط از زندان اوین آزاد گشت.

گفتنی است، علی نوری، نخستین بار در تاریخ ۱۶ مهرماه سال ۱۳۹۳ بازداشت و پس از دوران بازجویی در اواسط بهمن‌ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

دادگاه بدوی این زندانی سیاسی به ریاست قاضی مقیسه وی را به اتهام «اجتماع و تبانی و توهین به رهبری» به ۷ سال زندان محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال تقلیل یافت.

علی نوری مجدداً در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۹۵ جهت سپری کردن دوران محکومیت بازداشت و به بند ۷ زندان اوین منتقل شد.