قطعی آب در زندان خورین ورامین و عدم دسترسی زندانیان به استحمام و آب آشامیدنی

سحبانیوز، طی هفته پیش آب زندان خورین ورامین قطع گشته و این مسئله باعث شده است که زندانیان از امکان

{...}

بازداشت چهار شهروند بهایی در اصفهان

سحبانیوز، روز دوشنبه ۷ فروردین ماه، چهار شهروند بهایی، از سوی ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

{...}

کوروش زعیم: امنیت زندانیان در بند عمومی زندان اوین تأمین نمی‌شود

سحبانیوز، کوروش زعیم، زندانی سیاسی محبوس در بند هشت زندان اوین که هم‌اکنون در مرخصی درمانی به سر می‌برد، در

{...}

اعتصاب غذا جعفر اقدامی در زندان رجایی شهر

سحبانیوز، جعفر اقدامی، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر، در اعتراض به بازرسی نامتعارف خانواده‌ها و کودکان خردسال از روز

{...}