محرومیت معصومه ضیاء از حق تماس

سحبانیوز، معصومه ضیاء، فعال عرفان حلقه که در پنجم فروردین‌ماه به سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شده، از حق تماس با خانواده محروم است.

معصومه ضیاء پنجم فروردین‌ماه به سلول انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل و بازجویی از وی آغاز گشته است؛ طی این مدت امکان تماس نداشته و مراجعات خانواده به دادسرا برای پیگیری وضعیت اش بی‌پاسخ مانده است.”

مسئولین زندان گفته‌اند که حکم یک سال حبس تعلیقی در پرونده قبلی خانم ضیا نیز به اجرا در آمده و او برای سپری کردن این حکم باید در زندان اوین بماند.”

شایان ذکر است، معصومه ضیاء به همراه چند تن دیگر از هم پرونده‌ای‌های خود در ۲۲ اسفندماه ۹۵ از بند ۲۰۹ اوین به بند نسوان این زندان انتقال یافت؛ وی به مدت چند روز در اعتراض به عدم تهیه لباس گرم از سوی مسئولین و عدم امکان تماس با خانواده در اعتصاب غذا به سر برده است.

گفتنی است، در آخرین هفته سال ۱۳۹۵، مسئولین قضایی علیرغم تعیین وثیقه از آزادی این فعال عرفان حلقه خودداری کردند.