حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی: با صدور مرخصی نوروزی برای وی مخالف هستند

سحبانیوز، حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی گفت: “به دلیل وجود منع قانونی و همچنین مخالفت ضابطین قضایی با مرخصی نوروزی اسماعیل عبدی موافقت نشد.”

حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی (فعال صنفی معلمان) در گفتگو با ایلنا در ارتباط با مخالفت با مرخصی نوروزی این فعال صنفی گفت: “مرخصی دادن به زندانی منوط به شرایطی است که موافقت مسئولان زندان و مقامات دادستانی از جمله این شرایط است؛ در ارتباط با اسماعیل عبدی دادستانی می‌گوید بایستی چهار ماه از مرخصی قبلی سپری شده باشد که هنوز این مدت قانونی سپری نشده.”

وی افزود: “در عین حال ضابطین قضایی هم با مرخصی دادن به اسماعیل عبدی مخالف هستند.”

تاج با بیان این که حکم قطعی موکل در دادگاه تجدیدنظر صادر شده و براساس این حکم، باید حدود ۵ سال را در زندان بگذراند، ادامه داد: “تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد و امیدواریم در اعاده دادرسی، این فعال صنفی که تنها به جرم دفاع از حقوق معلمان و پیگیری مطالبات صنفی به زندان محکوم شده، تبرئه شود.”

پیش از این خانواده اسماعیل عبدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا از ندادن مرخصی نوروزی به او و همچنین انتقال عبدی به بند ۳۵۰ زندان اوین و قطع تماس‌های تلفنی او خبر داده بودند.