انتقال محمدصابر ملک‌رئیسی از زندان اردبیل به مکانی نامعلوم

سحبانیوز، محمدصابر ملک‌رئیسی، زندانی سیاسی بلوچ محکوم به ۱۵ سال حبس، ساعت ۱۱ شب گذشته بیستم فروردین‌ماه، «با تمام وسایلش»

{...}

نزدیک به دو ماه بی‌خبری از مجید اسدی، فعال دانشجویی

سحبانیوز، با گذشت نزدیک به دو ماه از دستگیری مجید اسدی، هیچ اطلاعی از وضعیت این زندانی سیاسی و فعال

{...}

انتقال امیر امیرقلی به زندان رجایی شهر

سحبانیوز، امیر امیرقلی، زندانی سیاسی، از بند هشت زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد. امیر امیرقلی، فعال مدنی،

{...}

انتقال مولوی فضل الرحمن کوهی به بازداشتگاه اطلاعات زاهدان

سحبانیوز، مولوی فضل الرحمن کوهی، امام جمعه پشامگ، از بازداشتگاه مشهد به بازداشتگاه زاهدان منتقل شد. مولوی فضل الرحمن کوهی،

{...}

وضعیت خالد حردانی، زندانی امنیتی محکوم حبس ابد

سحبانیوز، خالد حردانی، زندانی امنیتی محکوم به حبس ابد، هم‌اکنون هفدهمین سال محکومیت خود را محروم از حق مرخصی و

{...}