دادگاه فعالین مدنی در اهر تشکیل نشد

سحبانیوز، ده تن از فعالین مدنی برای رسیدگی به اتهامات وارده به دلیل برگزاری مراسم «روز جهانی زبان مادری»، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اهر حضور پیدا کردند ولی دادگاه به دلیل تغییر شعبه رسیدگی به پرونده، تشکیل نشد.

روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۶، علیرغم حضور ده تن از فعالین مدنی آذربایجانی در دادگاه انقلاب اهر، قاضی نظری رئیس شعبه اول این دادگاه، اعلام نمود که محل رسیدگی به این پرونده تغییر نموده و در شهرستان اهر برگزار نخواهد شد.

به گفته این مسئول رسیدگی به اتهامات این فعالین مدنی در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز تشکیل خواهد شد.

ابراهیم نوری، وحید فائزپور، اکبر ابول زاده، شاپور نصرت پور، مرتضی محمدی، میثم جولانی، بیت اله برزگر، عباس لسانی، اسرافیل فتح اله زاده، عسگر اکبرزاده، متهمین حاضر در این دادگاه بودند.

حاضرین در این جلسه دادگاه طی لایحه‌ای که به زبان مادری «ترکی» نوشتند به روند دادرسی و محل برگزاری دادگاه در شهرستان تبریز اعتراض نموده و خواستار رسیدگی به این پرونده در شهرستان اهر شدند.

این افراد طبق ماده ۱۱ آئین دادرسی مدنی که تاکید کرده «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد»، اعلام نمودند که از روند غیرقانونی تغییر شعبه تبعیت نخواهند کرد و تنها به احضاریه‌هایی که از سوی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اهر صادر شود، تمکین خواهند نمود.

این فعالین مدنی پیش‌تر  به همراه ۵۰ نفر دیگر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی زبان مادری در سال ۹۲ با حمله نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شدند.