هفتمین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی؛ تهدید و بی توجهی مسئولین

سحبانیوز، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر زندانی در بند نسوان (زنان) زندان اوین در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و

{...}

مرخصی اسماعیل عبدی و یوسف عمادی به دلیل حمایت از آرش صادقی لغو شده است

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، فعال صنفی، و یوسف عمادی، هنرمند محبوس در زندان اوین، به دلیل حمایت از آرش صادقی از

{...}

علیزاده‌طباطبایی: مسئولان قضائی در باره محمدعلی طاهری با هم اختلاف دارند

سحبانیوز، محمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، گفته است که بین ضابطان قضائی پرونده موکل او اختلاف نظر وجود دارد. علیزاده‌طباطبایی

{...}

یورش گارد امنیتی زندان اوین به بند نسوان

سحبانیوز، ماموران گارد امنیتی زندان اوین با یورش به بند نسوان، آن را بازرسی و تفتیش کردند. روز چهارشنبه ۲۳

{...}

پدر مجید اسدی: اتهام فرزندم هنوز مشخص نیست

سحبانیوز، محمد اسدی، پدر مجید اسدی، فعال دانشجویی محبوس در بند ۲۰۹ زندان اوین، می‌گوید که هنوز پاسخی از مسئولان

{...}