مرخصی اسماعیل عبدی و یوسف عمادی به دلیل حمایت از آرش صادقی لغو شده است

سحبانیوز، اسماعیل عبدی، فعال صنفی، و یوسف عمادی، هنرمند محبوس در زندان اوین، به دلیل حمایت از آرش صادقی از حق مرخصی محروم مانده‌اند.

مقامات قضایی در پی نامه‌نگاری یوسف عمادی و اسماعیل عبدی با مسئولین زندان در خصوص وضعیت نامساعد آرش صادقی، از اعزام این دو زندانی بند ۳۵۰ اوین به مرخصی ممانعت می‌کنند.

اسماعیل عبدی و یوسف عمادی پیش‌تر طی نامه‌ای خطاب به رئیس زندان اوین، نسبت به وخامت وضعیت جسمی آرش صادقی هشدار داده و خواستار رسیدگی و اعزام وی به بیمارستان شده بودند.