عزیز سمندری از زندان رجایی شهر آزاد شد

سحبانیوز، عزیز سمندری، شهروند بهایی، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶، عزیز سمندری، شهروند

{...}

نهمین سال حبس رمضان احمد کمال در زندان قزوین

سحبانیوز، رمضان احمد کمال، زندانی امنیتی اهل سوریه، هم‌اکنون نهمین سال از محکومیت ده ساله‌اش را در وضعیت نامساعد جسمانی

{...}

انتقال امیر امیرقلی از قرنطینه به بند چهار زندان رجایی شهر

سحبانیوز، امیر امیرقلی، زندانی سیاسی که پیش‌تر از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده بود، پس از دو

{...}

محرومیت زهرا زهتاب‌چی، زندانی سیاسی بند نسوان اوین، از مرخصی

سحبانیوز، زهرا زهتاب‌چی، کارشناس جامعه‌شناسی و پژوهشگر علوم اجتماعی، در چهارمین سال از حبسش محروم از هرگونه مرخصی در بند

{...}