عزیز سمندری از زندان رجایی شهر آزاد شد

سحبانیوز، عزیز سمندری، شهروند بهایی، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶، عزیز سمندری، شهروند بهایی پس از تحمل پنج سال حبس، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

عزیزالله سمندری به اتهام “عضویت فعال در تشکیلات بهایی، اقدام به ایجاد و راه اندازی یک برنامه کامپیوتری و پشتیبانی فنی دانشگاه بهاییان” در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی مقیسه به ۵ سال حبس محکوم گردید.

گفتنی است که عزیزالله سمندری از سال ۹۱ در زندان بوده است. پدر او به اتهام مشابهی در سال ۷۱ اعدام شد.