برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد

سحبانیوز، جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد زندانی سیاسی بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان

{...}

دهمین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی

سحبانیوز، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در زندان اوین در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده

{...}

وضعیت عبدالعزیز عظیمی قدیم، روحانی زندانی

سحبانیوز، عبدالعزیز عظیمی قدیم فعال آذری از حدود چهارماه پیش بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برد. ظرف روزهای

{...}

خودکشی یک زندانی در انفرادی زندان بیرجند

سحبانیوز، یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر که چندین ماه در سلول انفرادی در زندان بیرجند نگهداری می‌شد،

{...}

آخرین وضعیت محمدرضا نکونام

سحبانیوز، محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار کماکان در بند ویژه روحانیت زندان ساحلی قم تحمل حبس می‌کند. درحالی که در اسفندماه

{...}