دهمین روز اعتصاب غذای آتنا دائمی

سحبانیوز، آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در زندان اوین در اعتراض به “پرونده سازی” و محکومیت قضایی اعضای خانواده اش، دهمین روز اعتصاب غذا را پشت سر گذاشت. خانم دائمی در مدت اعتصاب با ۵ کیلوگرم کاهش وزن و مشکلات کلیوی و دستگاه گوارش روبه رو شده است.

آتنا دائمی مدافع حقوق بشر محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی به مثابه «گروگان» گرفته شدن خانواده های زندانیان سیاسی، از صبح روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۹۶ در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

خانم دائمی در حال حاضر ۵ کیلوگرم کاهش وزن داشته و دچار درد و عفونت کلیوی شده است. روز جاری بهداری زندان به وی اعلام کرده عفونت در سیستم گوارشی وی پخش شده است.

فشار خون وی در ابتدای شروع اعتصاب دچار نوسان شدید بوده به طوری که صبح ها روی ۸ و بعدازظهرها به ۱۴ نیز می رسیده، اما ظرف دو روز گذشته فشار خون وی ۱۱ روی ۸ ثابت بوده است.

یک منبع نزدیک به خانواده دائمی با تایید جزئیات وضعیت جسمانی این زندانی، در مورد رسیدگی مسئولین به خواسته های وی گفت: “تاکنون هیچ یک از مسئولین برای رسیدگی به خواسته های او به زندان مراجعه نکرده است. حتی دو مرتبه رئیس زندان و معاونش به بند نوسان رفته اند اما هیچ اعتنایی به آتنا نداشته اند.”

این منبع آگاه هم‌چنین در ادامه در مورد رسیدگی به شکایت خانم دائمی از نهاد سپاه نیز توضیح داد: “آتنا را به شعبه ۴ دادسرای تهران، بازپرسی فرهنگ و رسانه در خصوص شکایتش از سپاه منتقل کرده اند. به او گفته اند دادستان شکایتش را به آنجا ارجاع داده و بعد گفته اند اصلا به ما هم ربطی ندارد و اگر هم داشت نمی توانستیم با حریف قدری مثل سپاه طرح شکایت کنیم. به نوعی این شکایت را به طنز گرفته و آتنا را بازگردانده اند.”