برگزاری جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد

سحبانیوز، جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد زندانی سیاسی بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، برگزار شد.

روز ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶، جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.

آقای شیرزاد از حدود ۳ سال پیش در بازداشت است و حدود یکسال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی وی کذشته است.

پیش از این، یک مرتبه جلسه دادگاه تجدیدنظر این زندانی که «۲۷ بهمن ماه ۹۵» تعیین شده بود، به دلیل عدم ابلاغ به وکیل وبالطبع عدم حضور وی، با امتناع آقای شیرزاد از حضور در دادگاه به تعویق افتاده بود.