اعتصاب غذا زندانیان سیاسی رجایی شهر در سالگرد حمله به بند ۳۵۰

سحبانیوز، بهنام ابراهیم‌زاده، مهدی فراحی شاندیز و مهدی امیری، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، در سالگرد حمله گارد زندان اوین به بند ۳۵۰، از ٢٨ فروردین‌ماه برای مدت سه روز اقدام به اعتصاب غذا کرده‌اند.

بهنام ابراهیم‌زاده، مهدی فراحی شاندیز و مهدی امیری، از روز گذشته ۲۸ فروردین‌ماه، در سالگرد حمله وحشیانه گارد زندان به بند ۳۵۰ اوین و گرامیداشت یاد غلامرضا خسروی، یکی از زندانیان سیاسی اعدام‌شده، برای سه روز در زندان رجایی شهر اعلام اعتصاب غذا کرده‌اند.

آنها در نامه ای علت و تاریخ شروع اعتصاب خود را اعلام کردند:

 ما سه زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده، مهدی امیری و مهدی فراهی شاندیز در سومین سالروز حمله وحشیانه گارد زندان به بند ٣۵٠ زندان اوین ، در اعتراضی سمبولیک به این سرکوبگری ها و به پاس ارج گذاشتن به مقاومت و پایداری حماسی زندانیان سیاسی در مقابل این وحشیگیری و نیز به یاد همبندی جانباخته مان غلامرضا خسروی که بعد از حمله به بند ٣۵٠ در اقدامی کینه توزانه در زندان رجایی شهر اعدام گردید، از روز ٢٨ فروردین ماه دست به اعتصاب غذایی سه روز میزنیم.
با این امید که صدای اعتراض تمام زندانیان سیاسی به وضع نابسامان زندانها، به احکام ناعادلانه امنیتی برای فعالین سیاسی، به تهدید و فشار دائم بر روی فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض بخاطر اعتراضاتشان در دفاع از زندگی و معیشتشان، باشیم.
در ایران در پناه نقض سیستماتیک حقوق بشر متاسفانه بازجو یی های تحت فشار و شکنجه های غیر انسانی برای اعتراف گیری اجباری و محاکمات فرمایشی و چند دقیقه بدون حق دفاع و داشتن وکیل در کنار دیگر روشهای غیر انسانی از جمله دادن حکم اعدام و قصاص با علم قاضی و محکومیت هایی با انگیزه های شخصی و کینه توزانه به رویه ای عادی تبدیل شده و در حال حاضر یکی از معمول ترین روشها است. سرگذشت خود ما نمونه بارزی از این بی حقوقی هاست.
ما با اعلام اعتصاب غذای سمبولیک خود در سالگرد حمله وحشیانه گارد زندان به بند ٣۵٠ در سال ٩٣ ، به یاد همبند جانباخته مان غلامرضا خسروی و به خاطر نقض حقوق پایه ای زندانیان و امنیتی کردن مبارزات مردم برای خواستهای برحقشان برای داشتن یک زندگی شایسته انسان، صدای اعتراضمان را بلند کرده و بر خواستهای زیر تاکید داریم:
١-ما به نقض پایه ای ترین موازین بین المللی و عادلانه در سیستم قضایی ایران اعتراض داریم. و خواستار پایان دادن به دادگاههای فرمایشی و امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض هستیم.
٢- ما خواستار پایان دادن به فشار و تهدید دائمی بر روی فعالین اجتماعی بخاطر مبارزاتشان برای پیگیری حق و حقوقشان هستیم.
٣- ما به ادامه روند شکنجه و آزار زندانیان، اعتراف گیری های اجباری، محروم کردن زندانیان از مرخصی و دیدار خانواده، و فشار روحی و جسمی سیستماتیک بر روی آنان، محروم بودن زندانیان از اولیه ترین امکانات زیستی، از جمله محروم بودن از دارو و درمان، زیستن در سلولهای نمناک، تنگ، بی امکانات، سرد، و حتی محرومیت از اب گرم برای دوش گرفتن و … ، اعتراض داریم و خواستار پایان یافتن این بیحقوقی ها هستیم.
۴- باز هم تاکید میکنیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی هستیم و به عنوان یک خواست اضطراری از آنجا که در شرایط زندان به بیماریهای متنوعی دچار شده ایم، خواستار قرار گرفتن فوری تحت درمان و معالجه پزشکی هستیم.
بهنام ابراهیم زاده
مهدی فراهی شاندیز
مهدی امیری فرودی

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ عوامل اطلاعات، سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یک‌صد نفر از سربازان گارد سازمان زندان با باتوم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس‌ازاین حمله، بیش از سی تن از زندانیان مجروح و مضروب و دست‌کم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند.

ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین به حدی بود که هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، محوطه هواخوری این بند و مینی‌بوس حامل آن‌ها نیز خونین شد.

حامیان حقوق شماری از فعالان سیاسی زندانی در بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین نامش را «پنجشنبه خونین» گذاشتند.