عیسی سحرخیز از زندان اوین آزاد شد

سحبانیوز، عیسی سحرخیز زندانی سیاسی با پایان محکومیت از زندان اوین آزاد شد. آقای سحرخیز اواخر ماه جاری دادگاه دیگری پیش رو دارد.

روز سه‌شنبه پنجم اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۶، عیسی سحرخیز با پایان محکومیت از زندان اوین آزاد شد.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب به ۲۱ ماه زندان محکوم شده بود. این سومین حکم حبس عیسی سحرخیز در هفت سال گذشته است.

گفته می شود محمد مقیسه‌ای، قاضی دادگاه انقلاب بخشی از خاطرات زندان عیسی سحرخیز به نام “کازینو سیدعلی” در زندان رجایی‌شهر را مصداق توهین به رهبر ایران دانسته است.

قرار است مورخ بیستم ماه جاری، دادگاه جدیدی برای این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی برگزار شود.