سلب امکان مطالعه و نوشتن از محمدرضا نکونام، در زندان ساحلی قم

سحبانیوز، محمدرضا نکونام روحانی منتقد که از بیماری های متعدد رنج می برد کماکان در بند ویژه روحانیت زندان ساحلی قم تحمل حبس می‌کند. در اسفندماه سال گذشته پزشکی قانونی برای سومین بار رای به عدم توان تحمل حبس توسط آقای نکونام داده بود، اما هم‌چنان از آزادی او ممانعت بعمل می آید. گزارش شده است وضعیت جسمانی این زندانی در طی روزهای اخیر رو به «وخامت» نهاده است. در کنار مشکل سالخوردگی و بیماریهای متعدد، در روزهای اخیر مسئولین زندان با توقیف سلیقه ای کتابهای نامبرده در زندان و همچنین گرفتن لوازم نوشتاری وی امکان مطالعه و نوشتن را از این روحانی منتقد سلب کردند.

یک منبع نزدیک به نکونام درباره آخرین وضعیت جسمی وی گفت: “حال عمومی محمدرضانکونام از عصر روز شنبه، دوم اردیبهشت ماه، در زندان ساحلی شهر قم رو به وخامت گذارده است.”

این منبع تاکید کرد: “دادگاه ویژه روحانیت، از اعزام این روحانی معترض و بیمار به بهداری زندان، ممانعت بعمل آورده است! فشار خون، قند، و نارسایی در عملکرد هر دو کلیه و چشم های ایشان، به شدت باعث آزار و اذیت وی گردیده؛ طوری که ایشان به سختی قادر است، کارهای روزانه خود را انجام دهند.”

منبع نزدیک به آقای نکونام تصریح کرد: “در روزهای اخیر کتاب هایی که نکونام جهت مطالعه در زندان در اختیار داشته را از او گرفته اند، همینطور قلم و کاغذ و یادداشت هایش. در واقع باید گفت بصورت سلیقه ای و فراقانونی این زندانی را از حق مطالعه و نوشتن محروم کرده اند.”