برگزاری دادگاه زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی

سحبانیوز، دادگاه  اقای زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی به دلیل تبلیغ علیه نظام، ارتباط با شبکه های معاند و فعالیت هایی سیاسی در روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۶ در دادگاه شهریار استان تهران برگزار شد.

در جلسه دادگاه که با کمی تاخیر برگزار شد آقای احمدی راغب از سوی قاضی متهم به اتهام تبلیغ علیه نظام اشاره نمود و گفت که وزارت اطلاعات شکایت کرده و فهرستی از اتهام های آنها را خواند : سیاه نمایی ، ارتباط با عناصر ضدانقلاب خارج از کشور ، مصاحبه با شبکه های معاند ، حضور در تجمعات غیرقانونی ، دادن فراخوان تجمع محکوم شد.

آقای احمدی راغب که سابقه بازداشت دارد، پیش‌تر به دلیل انتشار مطالب انتقادی در صفحه شخصی خود به تبلیغ علیه نظام متهم و از سوی دادگاه انقلاب شهریار به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و مدت زیادی در انفرادی زندان اوین به سر می برد