برگزاری جلسه دادگاه عیسی سحرخیز

سحبانیوز، وکیل مدافع عیسی سحرخیز گفت که امروز دادگاه رسیدگی به پرونده عیسی سحرخیز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ استان تهران برگزار می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز اظهار داشت: “دادگاه رسیدگی به پرونده سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود”.

وی افزود: “دادگاه عیسی سحرخیز در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو استان تهران ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار می‌شود”.