مهسا رجعتی، فعال مدنی محروم از رسیدگی درمانی

سحبانیوز، مهسا رجعتی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین، علیرغم ابتلا به بیماری و شوک‌های عصبی، هم چنان در بند ۲۴۱ (بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه) نگهداری می‌شود و دسترسی وی به امکانات پزشکی محدود است.

مسئولین زندان اوین علیرغم دریافت مدارک پرونده پزشکی مهسا رجعتی، فعال مدنی محبوس در بند ۲۴۱ زندان اوین، تا کنون از فراهم کردن امکانات پزشکی برای وی خودداری کرده‌اند؛ این در حالی است که خانم رجعتی برای معالجه و درمان بیماری و شوک‌های عصبی می‌بایست تحت مراقبت‌های درمانی باشد.

گفتنی است که مسئولین قضایی و امنیتی نیز علیرغم اتمام دوران بازجویی و تعیین قرار وثیقه برای این فعال مدنی، همچنان از آزادی او جلوگیری می‌کنند.

مهسا رجعتی، فعال مدنی، روز سیزدهم دی‌ماه، در فرودگاه امام خمینی در زمانی که قصد خروج از کشور به مقصد کانادا را داشته توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

این فعال مدنی، پس از دو ماه بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند نسوان این زندان منتقل شد اما بعد از مدت کوتاهی مجدداً از بند نسوان به بند ۲۴۱ این زندان (بند حفاظت اطلاعات قوه قضائیه) انتقال یافت.