تعویق مجدد جلسه دادرسی سیامک میرزایی در دادگاه تجدید نظر

سحبانیوز، برای دومین بار، دادگاه تجدید نظر سیامک میرزایی فعال آذری که قرار بود صبح روز چهارشنبه بیست و هفت اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود به علت عدم ارسال پرونده و مستندات موجود از طرف دادگاه انقلاب بهارستان (دادگاه بدوی) کنسل و به وقت دیگری موکول شد.

قرار بود صبح روز چهارشنبه بیست و هفت اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر به حکم بدوی سیامک میرزایی فعال ترک (آذری) به ریاست قاضی زرگر در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود که به علت عدم ارسال پرونده و مستندات موجود از طرف دادگاه انقلاب بهارستان (دادگاه بدوی) کنسل و به وقت دیگری موکول شد.

گفتنی است که این دومین باری است که پس از تعیین شعبه رسیدگی و تعیین وقت قبلی جهت دادرسی به اعتراض صورت گرفته از طرف آقای میرزایی، دادگاه به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده است.

لازم به یاد آروری است، روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه ۱۳۹۵ وکیل آقای میرزائی، با حضور در دادگاه انقلاب بهارستان، لایحه اعتراضی به حکم بدوی ده‌سال حبس تعزیری و دو سال تبعید در طبس را تحویل دادگاه مذکور داده بود.

حکم سنگین سیامک میرزایی فعال ترک (آذری) طی دادنامه‌ای شش‌صفحه‌ای توسط قاضی حسنی که ریاست دادگستری بهارستان را نیز عهده‌دار است، روز ششم بهمن ماه جاری صادر و به وکلای وی ابلاغ شد.