آغاز اعتصاب غذای تَر هنگامه شهیدی

سحبانیوز، خانواده هنگامه شهیدی پس از آخرین ملاقاتی که با این روزنامه نگار داشتند، از وخامت حال وی ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که حال عمومی و شرایط جسمی وی در هفتادمین روز از اعتصاب غذایش به دلیل مشکلات حاد تنفس، بیماری قلبی و همچنین نارسایی کلیوی به شدت وخیم شده است.

هنگامه شهیدی، روزنامه نگار محبوس در بند ۲۴۱، به بیماری‌های قلبی، تنفسی و همین‌طور نارسایی کلیوی دچار شده و در وضعیت وخیمی به سر می برد؛ این روزنامه نگار در آخرین ملاقات خود به تخلفاتی که در روند رسیدگی به پرونده‌اش صورت گرفته اشاره کرده و اعلام نموده که شکایات خود را بر علیه متخلفان پیگیری خواهند کرد.

گفتنی است؛ هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.