نیاز فوری آتنا دائمی به بستری شدن در بیمارستان پس از ۴۰ روز اعتصاب غذا و مخالفت بهداری زندان

سجبانیوز، مادر آتنا دائمی، فعال حقوق مدنی زندانی با اظهار نگرانی از وضعیت سلامت فرزندش به کمپین حقوق بشر در ایران گفت آتنا با تشخیص پزشک متخصص نیاز به بستری شدن فوری در بیمارستان دارد اما بهداری زندان اوین و دادستانی تاکنون با انتقال او مخالفت کرده‌اند. به گفته خانم معصومه نعمتی، این زندانی به دلیل اعتصاب غذای طولانی از ناحیه‌ی صفرا و کلیه در رنج است. آتنا دائمی در اعتراض به حکم جدید خودش و خواهرانش از تاریخ ۱۹ فروردین ماه در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذا (تر) زد که تاکنون ادامه دارد.

معصومه نعمتی به کمپین گفت: «روز دوشنبه آتنا برای تکمیل آزمایش‌هایش به دکتری خارج از زندان منتقل شد. پزشک پس از معاینه او گفته باید به سرعت بستری شود چون استفراغ شدید داشته و دکتر گفته به دلیل آسیب دیدگی کیسه صفرا است اما ماموران به دلیل اینکه فقط مجوز معاینه پزشک را داشته‌اند با بستری شدن او مخالفت کرده و او را به زندان برگرداند. روز بعد هم متاسفانه با اعزام او مخالفت شد و دلیل آن عدم موافقت بهداری زندان عنوان شده است.»

خانم نعمتی در ادامه گفت: «پزشک بهداری زندان گفته او نیاز به بستری شدن ندارد. من و همسرم صبح روز چهارشنبه به دادستانی رفتیم اما آنجا هم به ما گفته شد چون پزشک بهداری تشخیص بستری شدن نداده اجازه‌ی انتقال او به بیمارستان داده نمی شود. اما حال آتنا خوب نیست. دچار استفراغ شدید و افت فشار است. روز پنجشنبه و جمعه هم دادستانی تعطیل است و ما واقعا نگران وضعیت آتنا هستیم.»

روز ۲۶ اردبیهشت ماه هم ۱۸ نفر از زنان زندانی بند زنان زندان اوین در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواستار رسیدگی سریع به وضعیت جسمی آتنا دایمی در ادامه‌ اعتصاب غذایش شده‌اند. این زنان هم بند آتنا دائمی در این نامه خطاب به دادستان تهران نوشته‌اند: «متاسفانه علیرغم تداوم اعتصاب غذای خانم دائمی و وخامت وضعیت جسمی‌شان، پی گیری‌های خانواده و وکیل تاکنون به سرانجام نرسیده و ادامه اعتصاب موجب نگرانی ما شده است. لذا از آن مقام قضایی تقاضا داریم دستور لازم جهت رسیدگی صادر نموده و با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خویش روند رسیدگی را تسریع نمایید.»

آتنا دائمی در اعتراض به حکم جدید خودش و دو خواهرش (انسیه و هانیه) از تاریخ ۱۹ فروردین ماه در بند زنان زندان اوین دست به اعتصاب غذای تر زده است. او اعلام کرده تا زمان برائت از حکم او و خواهرانش دست از این اعتصاب غذا برنمی‌دارد. هر سه خواهر به دو اتهام «تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه» و«توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه» در شعبه ۱۱۶۳ دادگاه کیفری شهید مقدس به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدند که این حکم برای انسیه وهانیه به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمده است ولی برای آتنا به حکم فعلی هفت سال زندانش اضافه شده است.

مادر آتنا دائمی، روز ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از او خواسته بود تا برای پیگیری خواسته‌ دخترش و پایان اعتصاب غذای او کمک کند و صدای «آتنا» باشد.