دادگاه امین افشار نادری، نوکیش مسیحی به تعویق افتاد

امین افشار نادری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه به دادگاه اعزام شد، اما به دلیل عدم آمادگی وکیل، این دادگاه به تعویق افتاد.

دادگاه امین افشار نادری زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی محبوس در بند چهار زندان اوین، به دلیل عدم مطالعه کامل مندرجات پرونده از سوی وکیل، لغو و به هفته‌های بعد موکول شد.

این  زندانی برای رسیدگی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی» به دادگاه منتقل شده بودند.

دادگاه قبلی این  زندانی برای رسیدگی به پرونده ی دیگری در تاریخ شنبه ۱۹ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد که هنوز حکم نهایی به وکیل این دو زندانی ابلاغ نشده است.

گفتنی است که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه بازرس‌های حقوق شهروندی قوه قضائیه در بازدیدی که از زندان اوین داشتند به امین افشار نادری گفته بودند که تو مرتد فطری هستی و حُکمَت اعدام است.