چهل و پنجمین روز اعتصاب غذایی آتنا دائمی

سحبانیوز، آتنا دائمی، زندانی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در حالی چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت که همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان ممانعت بعمل می آورند. معده خانم دائمی قادر به نوشین و جذب آب نیست برای همین طی روزهای گذشته در چند نوبت بهداری زندان با مخلوط کردن شربت معده و ماده بی حس کننده (لیدوکائین) امکان نوشیدن آب را برای او فراهم کرده اند با اینحال رسیدگی های پیشرفته تر پزشکی در مورد نامبرده صورت نگرفته است. خانم دائمی پس از محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت آنان» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از ۱۹ فروردین ماه اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی نموده است.

آتنا دائمی در حالی چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت که همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان ممانعت بعمل می آورند. خانم دائمی در طول مدت اعتصاب بیش از ۱۴ کیلو کاهش وزن داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد.

گفتنی است شب گذشته درپی وخامت حال خانم دائمی و بروز علائمی چون “درد معده و استفراغ” این زندانی به بهداری زندان اوین منتقل شد،

شب گذشته آتنا به بهداری زندان اوین منتقل شد، در بهداری شربت معده را همراه با سر کننده (بی حس کننده) مخلوط کرده اند و دادند تا آتنا بخورد و درد رو حس نکند، معده را بی حس کردند تا بتواند کمی آب بخورد، بعد از آن یک لیوان آب خورد و امروز هم همان کار را تکرار کردند، یعنی شربت معده را همراه با لیدوکائین (سر کننده) خورد، البته دیروز در بهداری سرم هم براش وصل کردند چون دیدند آب هم نمی تواند بخورد”.

طی هفته گذشته آتنا هر شب دچار تهوع شده و بعضآ چندین بار در یک شب (استفراغ) نموده و لکه های خون نیز دو مرتبه مشاهده شده است، با وجود اینکه دیگر قادر به نوشیدن آب هم نمی باشد مایعی زرد رنگ که بنابر نظر پزشکان مایع صفراوی بوده را بالا آورده است.

با وجود اینکه وضعیت جسمی آتنا به شدت وخیم است رئیس یهداری زندان اوین آقای “عباس خانی” و دادیار ناظر بر زندان آقای “حاج مرادی” از انجام اقدامات لازم جهت اعزام به بیمارستان و بستری شدن ایشان ممانعت به عمل می آورد، پزشکان نیز به دستور رئیس بهداری هیچ واکنشی به شرایط وخیم پیش آمده نشان ندادند و تنها بعد از انتفال آتنا به بهداری به تزریق سرم به وی اکتفا نمودند. باوجود اینکه معاون زندان اوین آقای “محسنی” بارها قول مساعد جهت رسیدگی به شرایط را داده است اما با کارشکنی رئیس بهداری اوین و عدم مسولیت پذیری و کوتاهی دادستانی و مشخصا دادیار ناظر به زندان آقای “حاج مرادی” از رسیدگی و پاسخگویی سر باز زده اند و تنها پاسخی که به خانواده آتنا داده شده است این بوده که جهت اعزام آتنا نیاز به تایید بهداری زندان است و بهداری نیز اعلام دارد که جهت اعزام نیاز به مجوز دادستانی داریم.