حکم اعدام کمال حسن رمضان، زندانی کُرد صادر شد

سحبانیوز، کمال حسن رمضان، زندانی کرد تبعه سوریه که مشغول گذراندن حکم ۷ ساله حبس خود است در پرونده ای جدید به اتهام محاربه و قتل توسط دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. این محکومیت در حالی است که نامبرده در حال جدال حقوقی در پرونده مفتوح دیگری است که عینا با همین اتهام و موضوع بر علیه ایشان در جریان است. این زندانی از داشتن وکیل مدافع منتخب محروم مانده است.

بر اساس ابلاغیه ای که به روئیت حسن کمال رمضان، رسیده است نامبرده در آبان ماه ۹۰ طی محاکمه غیابی به اتهام محاربه از طریق مین گذاری و قتل کارکنان اداره برق ارومیه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است. این ابلاغیه توسط شعبه ۹ اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه تنظیم و در هفته اخیر به وی ابلاغ شده است.

متن ابلاغیه مورد اشاره را عینا در ادامه بخوانید:

“شعبه ۹ اجرای احکام کیفری دادسرای دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه

مکاتبات قضایی

اعلام محکومیت به زندان

مدیر محترم زندان مرکزی ارومیه

با سلام

محکوم علیه کمال حسن رمضان به جرم محاربه در قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی از طریق مین گذاری و به شهادت رساندن چند تن از کارکنان اداره برق ارومیه و مجروح نمودن سرباز نیروی انتظامی ضمنا عضویت در گروهک پژاک حسب دادنامه صادره از شعبه سوم انقلاب اسلامی ارومیه با شماره ۱۱۳۱ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰ به اعدام محکوم شده است. محکومیت قطعی به وی ابلاغ و نتیجه ابلاغ به آن دادیاری اعلام شود.

قاضی اجرای احکام کیفری ویژه امور انقلاب شعبه ۵ ارومیه

مهدی دادپور”

این محکومیت که در شرایط بی خبری کمال حسن رمضان زندانی سیاسی سوری الاصل زندان مرکزی ارومیه صادر شده در حالی است که نامبرده از بابت پرونده ای با موضوع و اتهام مشابه از سال ۹۵ در حال جدال حقوقی دیگری است.

آقای کمال حسن رمضان از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه مورد نظر بی اطلاع بود و صدور و ابلاغ چنین حکمی مایه غافلگیری نامبرده شد.

این اتهام و صدور حکم در حالی صورت گرفته است که آذرماه سال ۹۵ وزارت اطلاعات در اقدامی مشابه وی را به ارتکاب قتلی در سال ۱۳۸۵ متهم کرد، وی از سوی شعبه ششم بازپرسی دادگاه ارومیه طی دو جلسه تحت بازپرسی قرار گرفت و نهایتا پرونده مفتوح شده علیه وی به شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد و کماکان در جریان است.