عبدالعزیز عظیمی قدیم با تودیع وثیقه آزاد شد

سحبانیوز، عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی و فعال آذری، پس از حدود ۶ ماه بازداشت، روز با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی، از زندان اوین آزاد شد.

روز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۶، عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی و فعال ترک (آذری)،  با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

آقای عظیمی قدیم، به دلایل و اتهامات نامشخصی صبح روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶، در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

مدتی بعد از بازداشت قرار وثیقه نامبرده ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شد که به دلیل عدم توان تودیع موجب ادامه بازداشت وی شد.

آقای عظیمی قدیم پس از کاهش میزان وثیقه به ۴۰۰ میلیون تومان موفق به تودیع  و بالطبع آزادی موقت شد.

آقای عظیمی کانال تلگرامی «عقلانیت، تحلیل و عمل» را مدیریت می کند و پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته است.

از جمله این بازداشت ها، میتوان به دستگیری او در هفتم دیماه ۹۱ توسط نیروهای امنیتی حین سخنرانی در میان معترضان مراغه‌ای در اعتراض به سفر استاندار آذربایجان شرقی به ارمنستان اشاره کرد.