تبعید مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی از زندان اوین به رجایی شهر

سحبانیوز، مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی علیرغم مفتوح بودن پرونده و مشخص نبودن وضعیت قضایی از بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند. این افراد پس از چند روز نگهداری در قرنطینه نهایتا به سالن هایی غیر از محل نگهداری زندانیان سیاسی فرستاده شدند.

مجید اسدی و پیام شکیبا دو فعال دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه از سلول‌های چند نفره بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

این تبعید در حالی صورت می گیرد که در سایه عدم تمدید قرار بازداشت و منقضی شدن قرار پیشین این دو فعال سابق دانشجویی هم اکنون به صورت «غیرقانونی» در بازداشت به سر می برند.

همچنین دادرسی این پرونده ها کماکان در جریان است و هیچ یک از تبعید شدگان در دادگاهی محکوم نشده اند. زندان رجایی شهر کرج علاوه بر موقعیت تبعیدگاه محل نگهداری افراد دارای محکومیت و نه متهمان است.

قابل ذکر است این زندانیان تبعید شده حتی در زندان رجایی شهر کرج نیز به بندهایی به غیر از بند زندانیان سیاسی این زندان تبعید شده اند.

بنابر گزارشات دریافتی پس از انتقال این افراد به زندان رجایی شهر کرج، در حال حاضر محمد بنازاده امیرخیزی در سالن ۱۲، مجید اسدی در اندرزگاه ۱ و پیام شکیبا در اندرزگاه ۲ این زندان به سر می برند.