بازگرداندن علیرضا گلیپور از بیمارستان بدون طی روند درمان

سحبانیوز، علیرضا گلی پور زندانی امنیتی مشکوک به سرطان که در بند هفت زندان اوین تحمل حبس می کند، در روزهای اخیر از زندان اوین به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شده با اینحال بدون طی درمان و پس از چند ساعت به زندان بازگردانده شد. این زندانی همچنان از بیماری نامشخصی رنج می برد و در دو روز گذشته نیز در چند نوبت به بهداری زندان اعزام شده است.

علیرضا گلیپور زندانی امنیتی در بند هفت زندان اوین، روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، از زندان اوین به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و عصر همان روز به زندان بازگردانده شد. پیشتر نیز آقای گلیپور به بیملخمارستان طالقانی منتقل شد با اینحال بدون طی دوره درمان و انجام آزمایشات ضروری به زندان بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به علیرضا گلیپور زندانی امنیتی محبوس در سالن ۱۲ بند هفت زندان اوین گفت: “پزشک بیمارستان شهدای تجریش به ریاست زندان نامه نوشته و اعلام داشته است که گلیپور شرایط زندان ماندن و محبوس بودن را ندارد و همچنین عدم تحمل کیفری وی نیز تایید شده است”.

این منبع ادامه داد: “این زندانی به بیماری سرع، مشکلات قلبی، عفونت غدد لنفاوی مبتلا است و از بابت بیماری سرع و مشکلات قلبی، حکم عدم تحمل کیفر وی تایید شده است”.

لازم به ذکر است که با مرخصی آقای گلیپور موافقت شده، اما مدت یک هفته است که با وجود پیگیری های خانواده وی، او به مرخصی درمانی اعزام نمی شود.

آقای گلی پور هم اکنون در سالن ۱۲ بند ۷ زندان اوین نگداری می شود و تاکنون از مرخصی استعلاجی محروم مانده است.