توضیحات وکیل اسماعیل عبدی در مورد موافقت با اعزام موکلش به بیمارستان

سحبانیوز، اسماعیل عبدی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین سی امین روز است که در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد. وکیل او در مورد وضعیت اش گفت که خوشبختانه با نظر مساعد دادستانی، با اعزام موکلم به بیمارستان موافقت شده و ایشان به زودی برای رسیدگی های تخصصی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل خواهد شد.

به گزارش حقوق معلم و کارگر، آقای حسین تاج در جواب این سوال که چرا اعزام دیر صورت گرفت است، گفت: “ظاهرا مسئولان زندان قصد داشته اند که آقای عبدی را با لباس زندان و دست بند به بیمارستان اعزام کنند که با مخالفت آقای عبدی این کار صورت نمیپذیرد، چرا که این کار خلاف رویه ی اعزام زندانیانی است که با اتهامات سیاسی در زندان به سر می برند”.

وی ادامه داد، چندی پیش عبدی بدون دست بند و لباس زندانبه دادسرا اعزام شده بود.

تاج افزود: “در حال حاضر عبدی در وضعیت جسمی مناسبی نیست، و امیدوارم پس رسیدگی های تخصصی، عبدی در شرایط بهتری قرار بگیرد”.