تاخیر در صدور رای و تداوم اعتصاب آتنا دائمی

سحبانیوز، آتنا دائمی، زندانی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در حالی پنجاه و چهارمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد که قاضی شعبه تجدیدنظر کماکان به صدور حکم اقدام نکرده است، صدور حکمی که در صورت تبرئه میتواند پایان اعتصاب غذای اعتراضی خانم دائمی را رقم بزند. معده خانم دائمی در حال حاضر قادر به نوشین و جذب کامل آب نیست. خانم دائمی پس از محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت آنان» از ۱۹ فروردین ماه اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی نموده است.

روز سه شنبه ۹ خردادماه ۱۳۹۶، فاطمه (آتنا) دائمی در حالی پنجاه و چهارمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت که همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند. وی که از حالت تهوع مدام و مشکل در نوشیدن آب رنج می برد بر اساس آخرین اطلاعات ثبت شده در روزهای گذشته، در مدت اعتصاب بیش از ۱۷ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و افت بسیار شدید فشار خون نیز دارد.

گفتنی است روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد.

خانم دائمی پس از دادگاه گفته است “اعتصاب را تا دادگاه ادامه میدهم و تا صدور حکم تبرئه دست از اعتصاب غذا برنخواهم کشید”.

پیش تر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.