مهدی و حسین رجبیان به مرخصی اعزام شدند

سحبانیوز، مهدی و حسین رجبیان، دو برادر محبوس در بند هشت زندان اوین که در رابطه با وب سایت بارگذاری موسیقی به نام “برگ موزیک” تحمل حبس می کنند، دوم خردادماه به مرخصی اعزام شدند.

مهدی و حسین رجبیان، دو برادر زندانی، دوم خردادماه ۱۳۹۶ از بند هشت زندان اوین برای مدت نامشخصی به مرخصی اعزام شدند.

این دو برادر زندانی در بهمن ۹۵ و سپس فروردین ۹۶ نیز به مرخصی اعزام شدند، همچنین مهدی رجبیان بصورت جداگانه در آذرماه ۹۵ به مرخصی اعزام شده بود.

لازم به یادآوری است مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند، آنها به مدت ۱۸ روز در مکان نامشخص نگهداری شدند و تحت آزار و اذیت و قرار گرفتند و سپس به بند دو الف بازداشتگاه سپاه پاسداران منتقل شدند و پس از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.