محمدرضا نکونام از زندان قم به مرخصی استعلاجی اعزام شد

سحبانیوز، محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار از زندان ساحلی قم به مرخصی درمانی اعزام شد. مدت زمان این مرخصی مشخص نشده است.

ظهر روز پنج شنبه ۱۱ خردادماه،  محمدرضا نکونام در پی موافقت با مرخصی درمانی توسط دادگاه ویژه روحانیت، از زندان ساحلی قم به مرخصی اعزام شد.

در این یک هفته اخیر، فشار خون و قند ایشان دچار نوسانات شدید گشته، و همچنین چشم های ایشان به شدت درد گرفته اند؛ درد چشم های وی مدتها است که ادامه دارد و رسیدگی هم صورت نگرفته زیرا بهداری زندان فاقد چشم پزشکی است. با این حال مهمترین عارضه ای که منجر به موافقت با مرخصی پزشکی ایشان شد درد شدید کلیه ها است که از سه روز پیش به دلایل نامعلومی شدت زیادی یافته است.

محمدرضا نکونام، روحانی منتقد متولد ۱۳۲۷، مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از سخنان انتقاد آمیز در نفی «فیلترینگ و حرام خواندن اینترنت پرسرعت» با شکایت برخی از روحانیون بانفوذ در مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد.

محمدرضا نکونام با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری علی‌رغم بیماری‌ و وضعیت نامناسب جسمی درحال حاضر در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود.،