اعزام سامان نسیم، زندانی محکوم به اعدام به پزشکی قانونی

سحبانیوز، سامان نسیم، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه، روز پنجشنبه در پی اعتراض صورت گرفته، جهت بررسی پزشکی به هدف تعیین بلوغ سنی در زمان بازداشت به محل دادگاه انقلاب ارومیه اعزام شد. هر چند معاینات توسط پزشکی قانونی صورت گرفت با اینحال نتیجه ای برای این تحقیقات اعلام نشد.

سامان نسیم کودک مجرم محکوم به اعدام در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه درحالی که عدم رشد سن عقلی وی هنگام وقوع جرم انتسابی به دلیل صغر سن (قبل از ۱۸ سالگی) در یک مرحله از سوی پزشکی قانونی تایید شده است، امروز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶ به دادگاه انقلاب ارومیه اعزام شد و در حضور قاضی پرونده و نیروهای پزشکی قانونی جهت تعیین بلوغ سنی در زمان بازداشت معاینه دوباره شد.

روز پنچ شنبه، سامان نسیم جهت انجام تعیین رشد سن عقلی وی هنگام وقوع جرم انتسابی به دادگاه انقلاب ارومیه منتقل شد و در حضور قاضی پرونده توسط چند تن از پزشکان مورد معاینه پزشکی قرار گرفت.

در زمان معاینه پیراهنش را بالازدند، دستهایش را چک کردند و این جور موارد با اینحال قاضی پرونده هیچ سوالی از وی نپرسیده و پس از بررسی، پزشکان صرفا با قاضی پرونده صحبت کردند و بدون اعلام نتیجه به شخص سامان، او به زندان بازگرداندند”.