عدم اعزام علیرضا گلی پور به بیمارستان

سحبانیوز، علیرضا گلی پور زندانی امنیتی مشکوک به سرطان محبوس در بند هفت زندان اوین که از مرخصی استعلاجی محروم مانده است دیروز پنج شنبه، در پی تشنج به بهداری زندان منتقل شد، با وجود شرایط نامناسب جسمی به علت اتمام ساعات کاری، مجوز اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان صادر نشد.

علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در بند هفت زندان اوین، که باوجود شرایط نامناسب جسمی و بلاتکلیفی ۵ ساله از مرخصی استعلاجی محروم مانده است، دیروز پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶ درچار تشنج شده و به بهداری زندان منتقل شد.

علیرغم نامناسب بودن وضعیت جسمی این زندانی او به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل نشد. علت عدم اعزم این زندانی، عدم صدور مجوز اعزام به دلیل اتمام ساعات کاری دادیار ناظر بر زندان عنوان شده است.

یک منبع نزدیک به آقای گلی پور ضمن تایید این خبر گفت:  دیروز آقای گلی پور دچار تشنج شد و به بهداری منتقل شد اما با وجود شرایط نامناسب جسمی به دلیل اتمام ساعات کاری دادیار ناظر بر زندان مجوز اعزام او به بیمارستان خارج از زندان صادر نشد.

دادستانی با اعزام این زندانی به مرخصی و بستری شدن در بیمارستان خارج از زندان با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی موافقت کرده است با این وجود وکیل این زندانی اعلام کرده است که صدور وثیقه به ارزش بیش از پانصد میلیون تومان غیر قانونی است”.